Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Baranów

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (2)
    Telefony i adresy kontaktowe (1)
    Monitoring wizyjny (0)
    Zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Baranów w czasie epidemii koronawirusa (3)
    RODO (0)
        Klauzula informacyjna (7)

Organy
    Wójt (1)
        Kompetencje (1)
        Zarządzenia (0)
            IX kadencja (2024-2029) (0)
                2024 (19)
            VIII kadencja (2018-2024) (0)
                2024 (37)
                2023 (100)
                2022 (86)
                2021 (79)
                2020 (78)
                2019 (103)
                2018 (17)
            VII kadencja (2014-2018) (0)
                2018 (84)
                2017 (82)
                2016 (86)
                2015 (106)
                2014 (6)
            VI kadencja (2010-2014) (0)
                2014 (63)
                2013 (73)
                2012 (79)
                2011 (0)
                    Wójta Gminy Baranów (87)
                    Kierownika Urzędu Gminy (8)
                2010 (0)
                    Wójta Gminy Baranów (4)
                    Kierownika Urzędu Gminy (8)
            V kadencja (2006-2010) (0)
                2010 (4)
                    Wójta Gminy Baranów (0)
                    Kierownika Urzędu Gminy (0)
                2009 (0)
                2008 (7)
                2007 (15)
                    2006 (8)
            IV kadencja (2002-2006) (0)
                2006 (13)
                    Zarządzenia kierownika urzędu (3)
                2005 (41)
                2004 (32)
                2003 (35)
        Sprawozdania (8)
            2006 (2)
            2005 (8)
            2004 (5)
        Obwieszczenia (3)
        Szkody w rolnictwie (0)
        Raport o stanie Gminy Baranów (6)
    Zamierzenia władz (4)
        Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane statystyczne (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Gminna Biblioteka Publiczna (19)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (10)
            Zarządzenia (0)
        Szkoły podstawowe (0)
            Baranów (7)
            Donaborów (8)
            Grębanin (2)
            Łęka Mroczeńska (7)
            Słupia pod Kępnem (7)
            Mroczeń (7)
        Centrum Usług Wspólnych (9)
        Urząd Gminy w Baranowie (1)
        Żłobek Gminny w Baranowie (6)
    Jednostki pomocnicze (0)
        Sołectwa (0)
            Baranów (3)
            Baranów Osiedle Murator (3)
            Donaborów (3)
            Grębanin (3)
            Jankowy (3)
            Joanka (3)
            Łęka Mroczeńska (3)
            Marianka Mroczeńska (3)
            Mroczeń (3)
            Słupia pod Kępnem (3)
            Żurawiniec (2)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (8)
        Skarbnik (1)
            Kompetencje (1)
        Zastępca wójta (1)
            Kompetencje (1)
        Sekretarz (1)
            Kompetencje (1)
    Załatwianie spraw (0)
        Referat Organizacyjny (1)
            Dostęp do informacji publicznej (1)
            Skargi i wnioski (1)
            Testament - sporządzanie (1)
            Wojsko (3)
            Obrona cywilna (0)
            Zarządzanie kryzysowe (1)
            Psy ras agresywnych (1)
        Referat Finansów (1)
            Alkohol - zezwolenia (4)
            Działalność gospodarcza (1)
            Podatek - nadpłata (1)
            Podatek od nieruchomości (5)
            Podatek od posiadania psów (1)
            Podatek od środków transportu (2)
            Podatek rolny i leśny (6)
            Podatki - postępowanie (18)
            Podatki - potrącenia zobowiązań (1)
            Podatki - wysokośc zobowiązń (0)
            Podatki i opłaty lokalne w U.S. (0)
        Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji (1)
            Budowa - procedury (4)
            Drzewa - zezwolenia na wycinkę (1)
            Grunty - dzierżawa, najem, użyczenie (2)
            Grunty - rolne (1)
            Grunty - wykup pod inwestycje i ulice (2)
            Nieruchomości - podział, nadanie i zmiana numeru (2)
            Nieruchomości - rozgraniczenie (1)
            Nieruchomości - zamiana (0)
            Ochrona środowiska (5)
            Rolnictwo (0)
            Użytkowanie wieczyste - opłaty (6)
            Gospodarka wodno-ściekowa (3)
            Użytkowanie wieczyste (0)
            Własność - przekształcenia (7)
            Lokal - sprzedaż (1)
            Lokal - zamiana (0)
            Lokale mieszkalne (2)
            Pas drogowy (2)
            Zwrot wywłaszczonych nieruchomości (3)
        Urząd Stanu Cywilnego (2)
            Akta stanu cywilnego (3)
            Dowody osobiste (5)
            Ewidencja ludności (9)
            Małżeństwa - rejestracja (2)
            Medale za pożycie małżeńskie (1)
            Urodzenia - rejestracja (1)
            WYBORY-rejestr wyborców (1)
            Zgon - rejestracja (1)
        Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (1)
        Referat Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Promocji (0)
    Sprawdź stan swojej sprawy (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (0)
        Referat Organizacyjny (1)
            Rejestr upoważnień (0)
            Rejestr pełnomocnictw (0)
        Referat Finansów (1)
        Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji (2)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
        Archiwum zakładowe (2)
        Referat Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Promocji (0)
        Jawny Rejest Zbiorów Danych Osobowych (1)
    Podstawy prawne funkcjonowania (0)
        Konstytucja (1)
        Ustawa o samorządzie gminnym (1)
        Statut (1)

Centrum Usług Wspólnych
    Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników - dokumenty do pobrania (1)

Budżet Gminy
    Rok 2024 (2)
    Rok 2023 (2)
    Rok 2022 (2)
    Rok 2021 (2)
    Rok 2020 (0)
        Projekt budżetu (2)
    Rok 2019 (0)
        Projekt budżetu (2)
    Rok 2018 (0)
        Projekt budżetu (2)
    Rok 2017 (5)
        Projekt budżetu (2)
    Rok 2016 (11)
        Projekt budżetu (2)
    Rok 2015 (10)
        Projekt budżetu (2)
    Rok 2014 (8)
        Projekt budżetu (2)
    Rok 2013 (9)
        Projekt budżetu 2013 (2)
    Rok 2012 (10)
        Projekt budżetu 2012 (1)
    Rok 2011 (19)
    Rok 2010 (14)
    Rok 2009 (1)
    Rok 2008 (2)
    Rok 2007 (2)
    Rok 2006 (2)
    Rok 2005 (1)
    Rok 2004 (1)
    Rok 2003 (5)
    Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu (0)
        2024 (1)
        2023 (7)
        2022 (7)
        2021 (8)
        2020 (8)
        2019 (8)
        2018 (8)
        2017 (8)
        2016 (8)
        2015 (7)
        2014 (7)
        2013 (6)
        2012 (6)
        2011 (6)
        2010 (5)
        2009 (3)
        2008 (5)
        2007 (5)
        2006 (6)
        2005 (1)
    Wieloletnia Prognoza Finansowa (43)
    Opinie RIO (35)

Przetargi
    Otwarte (0)
        2011 (0)
            Wytwarzanie i dostawa jednodaniowego posiłku szkolnego dla 5 szkół na terenie Gminy Baranów (2)
        2012 (20)
        2013 (17)
        2014 (22)
        2015 (18)
        2016 (14)
        2017 (12)
        2018 (9)
        2019 (16)
        2020 (18)
        2021 (13)
            Sprzedaż samochodu (1)
        2022 (19)
            Sprzedaż trzech pługów śnieżnych (1)
        2023 (12)
        2024 (8)
    Rozstrzygnięte (0)
        2011 (34)
        2012 (19)
        Archiwum przetargów (89)
        2013 (15)
        2014 (20)
        2015 (15)
        2016 (15)
        2017 (8)
        2018 (9)
        2019 (10)
        2020 (18)
    Unieważnione (36)
    Archiwum wyników (24)
    Zapytania ofertowe (7)
        Zapytania ofertowe - 2016 (8)
        Zapytania ofertowe - 2017 (2)
        Zapytania ofertowe - 2019 (6)
        Zapytania ofertowe 2020 (7)
        Zapytania ofertowe 2023 (2)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień (8)
    puste (0)

Prawo lokalne
    Statut (4)
    Uchwały, wyniki głosowań (0)
        IX kadencja (2024-2029) (0)
            2024 (22)
        VIII kadencja (2018-2024) (0)
            2018 (27)
            2019 (78)
            2020 (72)
            2021 (77)
            2022 (89)
            2023 (88)
            2024 (30)
        VII kadencja (2014-2018) (0)
            2018 (56)
            2017 (78)
            2016 (100)
            2015 (80)
            2014 (15)
        VI kadencja (2010-2014) (0)
            2014 (61)
            2013 (60)
            2012 (99)
            2011 (73)
            2010 (18)
        V kadencja (2006-2010) (0)
            2010 (52)
            2009 (59)
            2008 (62)
            2007 (64)
            2006 (18)
        IV kadencja (2002-2006) (0)
            Rok 2006 (14)
            Rok 2005 (43)
            Rok 2004 (29)
            Rok 2003 (43)
        Rozstrzygnięcia nadzorcze 2010-2014 (4)
        Roztrzygnięcia nadzorcze 2014-2018 (17)
        Rozstrzygnięcia Nadzorcze 2018-2024 (19)
    Regulamin urzędu (0)
        Regulamin organizacyjny (14)
    Strategia rozwoju (0)
        Strategia Rozwoju Gminy (3)
    Projekty (1)
    Podatki lokalne (0)
        2021 (1)
        2020 (2)
        2019 (2)
        2018 (1)
        2017 (4)
        2016 (11)
        2015 (2)
        2014 (13)
        2013 (10)
        2012 (4)
        2011 (3)
    Planowanie przestrzenne nowe (0)
        Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (103)
            Mapy i uchwały (3)
        Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (20)
            2011 (0)
            2012 (4)
            2013 (2)
            2014 (8)
            2015 (1)
            2016 (3)
            2017 (7)
            2018 (15)
            2019 (9)
            2020 (12)
            2021 (13)
            2022 (4)
            2023 (1)
            2024 (1)
        Decyzje o warunkach zabudowy (0)
            2022 (2)
        Klauzula RODO (1)
        Konsultacje społeczne w sprawie mpzp (1)
        Rejestr urbanistyczny (1)

Praca
    Oferty pracy (32)
    Listy kandydatów (11)
    Wyniki (19)
    Dokumenty do pobrania (2)

Oświadczenia majątkowe
    Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy (7)
    Oświadczenia majątkowe radnych (11)
    Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i innych (6)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
    Dotacje - konkursy (0)
        2012 (3)
        2013 (8)
        2014 (3)
        2015 (3)
        2016 (3)
        2017 (5)
        2018 (4)
        2019 (4)
        2020 (5)
        2021 (4)
        2022 (3)
        2023 (3)
        2024 (3)
    Konsultacje nowe (13)
    Program współpracy (10)
    Sprawozdania (12)
    Dotacje - tryb pozakonkursowy (6)
        2018 rok (1)
        Dotacje tryb pozakonkursowy - informacje i dokumenty (1)
    Wykaz organizacji pozarządowych działajacych na terenie Gminy Baranów (0)
        Stowarzyszenia (1)
        Fundacje (1)
        Kluby Sportowe (1)
        Uczniowskie Kluby Sportowe (1)

Wybory
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 (17)
    Archiwum (0)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (14)
        Wybory samorządowe 2010 (27)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Baranów w okręgu wyborczym nr 1 (22)
        Wybory samorządowe 2018 (54)
        Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP (21)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (48)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Baranów (26)
        Wybory do Izb Rolniczych 2023 (4)
        Referendum ogólnokrajowe 2023 (2)
        Wybory prezydenckie 2010 (13)
        Wybory parlamentarne 2011 (17)
        Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP (26)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 (11)
        Nabór kandydatów na ławników (1)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego (14)
        Nabór kandydatów na ławników (1)
        Referendum ogólnokrajowe (13)
        Wybory 2006 (6)
        Nabór kandydatów na ławników sądowych (kadencja 2020-2023) (1)
        Wybory samorządowe 2014 (31)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (16)
        Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP (22)
        Wybory samorządowe 2024 (41)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Baranów w okręgu nr 11 (19)
        Referendum gminne (1)
    Informacje w sprawie rejestru wyborców (1)

Informacje
    Ogłoszenia (1)
        Aktualne (268)
        Archiwalne (100)
            Sprzedaż nieruchomości (13)
        Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu (3)
            Pliki dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (0)
                1. GP.6721.3.2020.EJ (5)
                2. GP.6721.1.2021.EJ (1)
                3. GP.6721.1.2020.EJ (1)
                4. GP.6721.4.2021.EJ (1)
                5. GP.6720.1.2021.EJ (1)
                6. GP.6721.3.2021.EJ (1)
                7. GP.6721.2.2021.EJ (1)
                8.GP.6721.1.2022.EJ (1)
                9.GP.6721.2.2022.EJ (1)
                10. GP.6721.1.2022.EJ2 (1)
                11. GP.6721.4.2023.EJ (1)
                12.GP.6721.3.2022.EJ (1)
                13. GP.6721.4.2022.EJ (1)
                14. GP.6721.2.2023.EJ (1)
                15. GP.6720.1.2022.EJ (1)
    Informacje o środowisku i jego ochronie (0)
        Ogłoszenia (15)
            Budowa dróg (5)
            Budowa elektrowni wiatrowych (1)
                Budowa zespołu elektrowni wiatrowych na terenie gminy Kępno "Donaborów Plus" wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Alpine Pro 1 Sp. z o.o. (1)
                GP.6220.01.2011 - Donaborów i Jankowy - Alpine Pro 1 sp. z o.o. (4)
                GP.6220.03.2012 - Grębanin - WSB Park Wiatrowy Kępno sp. z o.o. (5)
                GP.6220.11.2012 - Żurawiniec i Grębanin - Park Wiatrowy 4 sp. z o.o. (3)
                    GP.7632.03.2010 obręb Żurawiniec i Grębanin (1)
                Budowa turbin wiatrowych na terenie gminy Bralin (5)
                GP.6620.06.2014.MM - Grębanin - WRC sp. z o.o. (2)
            Budowa fermy drobiu w miejscowości Piaski - gm. Łęka Opatowska (7)
            Gospodarowanie wodami (24)
                Projekt warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (2)
                Projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Widawy (2)
            Lasy (4)
            Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, obszary Natura 2000 (3)
            Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork-Ostrzeszów (9)
            Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej (3)
            Program ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego (4)
            Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej (10)
            Czyste powietrze (2)
            Azbest (2)
            Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (3)
        Odpady (12)
            Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (1)
            Ulga na kompostownik (1)
        Decyzje środowiskowe nowe (0)
            2017 (1)
                04.2017 Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą (4)
                07.2017 - Budowa stacji paliw z myjnią samochodową samoobsługową (6)
                09.2017 - Modernizacja istniejącej instalacji sortowania odpadów na terenie zakładu przetwarzania odpadów PPUH PETER w Donaborowie, gm. Baranów (7)
            2016 (0)
                01.2016 - Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną o część biurową - Jankowy - Fabryka Mebli WER-SAL (1)
                02.2016 - Budowa hali magazynowej - Mroczeń - Stolarz-Lempert (3)
                03.2016 - Rozbudowa budynku magazynowego - Donaborów - DOLMAR (3)
                04.2016 - Przebudowa drogi gminnej nr G852579 w miejscowości Słupia pod Kępnem na długości 1,43 km - Słupia pod Kępnem ul. Albertowska - Gmina Baranów (4)
                05.2016 - Przebudowa fragmentu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Kępno – Wieruszów (realizowana w związku z budową drogi ekspresowej S11) - Baranów i Jankowy (5)
                07.2016 - Budowa zespołu obiektów handlowo-usługowych wraz z obsługą komunikacyjną i infrastrukturą - Baranów - LAND 2B 06 sp. z o.o. (10)
                08.2016 - Przebudowa drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń - Słupia pod Kępnem na długości 2,566 km - Gmina Baranów (5)
                14.2016 - Budowa budynku produkcyjno-magazynowego (5)
            2015 (0)
                01.2015 - Rozbudowa zakładu stolarskiego z urządzeniami towarzyszącymi - Mroczeń - A. i H. Jarych (1)
                02.2015 - Rozbudowa fabryki o halę magazynową wyrobów gotowych i halę magazynową szkieletów drewnianych oraz silosu stalowego na trociny dla potrzeb istniejącej kotłowni zakładowej - Baranów - MEBLAR (1)
                03.2015 - Remont drogi powiatowej relacji Świba-Donaborów-Trzebień-Opatów na odcinku Świba-Donaborów - Powiat Kępiński (5)
                04.2015 - Przebudowa drogi gminnej nr G852570 Grębanin-Żurawiniec na długości 1,9 km - Gmina Baranów (4)
                05.2015 - Budowa zakładu tapicerskiego wraz z infrastrukturą - Jankowy - WER-SAL (4)
                06.2015 - Budowa elektrowni słonecznej - Mroczeń dz. 750/3 - R.Power Solar Zachód Sp. z.o. (6)
                07.2015 - Budowa elektrowni słonecznej - Mroczeń dz. 11 i 13 - R.Power Solar Zachód Sp. z.o. (5)
                08.2017 - Modernizacja zakładowej kotłowni grzewczej - przystosowanie do spalania odpadów płyt wiórowych - Marianka Mroczeńska - Stolarz-Lempert (2)
            2014 (0)
                01.2014 - Budowa magazynu - rozbudowa istniejącego zakładu - Słupia p. Kępnem - STOLMEB (3)
                02.2014 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy znamionowej 1,7764 MW - Baranów - Marek Sikora (2)
                03.2014 - Zmiana procesu technologicznego produkcji mebli - Jankowy - JAMOS Sp. z o.o. (1)
                04.2014 - Przebudowa drogi powiatowej Baranów-Jankowy - Powiat Kępiński (5)
                05.2014 - Budowa hali magazynowej wysokiego składowania - Mroczeń - Stolarz LEMPERT (3)
                06.2014 - Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2MW - Grębanin - WRC Sp. z o.o. (4)
                07.2014 - Budowa zakładu produkcji mebli tapicerowsanych z kotłownią i urządzeniami towarzyszącymi - Mroczeń - BENIX (2)
                08.2014 - Budowa budynku stolarni z magazynem wraz z urządzeniami towarzyszącymi - Mroczeń - BENIX (10)
            2013 (0)
                01.2013 - Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalną - Słupia p. Kępnem - Artur Wylęga (4)
                02.2013 - Budowa budynku magazynowego - Donaborów - PPHU DOLMAR Sp. j. Dobień (4)
                03.2013 - Budowa suszarni kontenerowej typowej - Donaborów - PPHU DOLMAR Sp. j. Dobień (4)
                04.2013 - Rozbudowa hali magazynowej - Jankowy - PPUH STOLAR Sp. j. Jurasik (4)
                05.2013 - Instalacja kolektorów słonecznych w miejscowości Mroczeń - Mithra II Sp. z o.o. (3)
                06.2013 - Budowa zakładu prod. mebli tapicerowanych z kotłownią i urządzeniami towarzyszącymi - Mroczeń - Fabryka Mebli "BENIX" (4)
                07.2013 - Budowa rozdzielczego rurociągu sieci wodociągowej - Baranów - Wodociągi Kępińskie (1)
                08.2013 - Składowisko odpadów - Baranów - PPH "PARO" (0)
                09.2013 - Budowa hali namiotowej do czasowego magazynowania wyrobów gotowych - Łęka Mroczeńska - Zenon Rabiega (4)
                10.2013 - Rozbudowa o pomieszczenie magazynowe budynku zakładu produkcji mebli tapicerowanych - Mroczeń - "ANTEX" Renata i Anton (4)
                11.2013 - Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Donaborowie - Gmina Baranów (4)
                12.2013 - Zmiana decyzji dla przedsięwzięcia: "budowie hali służącej jako sortownia odpadów komunalnych oraz kontenera przeznacz (4)
                13.2013 - Rozbudowa zakładu stolarsko-tapicerskiego o budynek magazynowy - Mroczeń - Jarych (4)
                14.2013 - Budowa elektrowni fotowoltanicznej wraz z infrastukturą - Mroczeń - Mithra II (4)
                15.2013 - Wdrożenie nowej technologii otrzymywania węzła konstrukcyjnego - Mroczeń - DIG-NET Lenart (2)
                16.2013 - Remont układu włączeniowego w gazociąg - Żurawiniec - GAZ-SYSTEM S.A. (1)
                17.2013 - Budowa zakładu zbiórki, przerobu odpadów drzewnych i złomu oraz punktu sprzedaży węgla i miału - Jankowy - Hojka (4)
                18.2013 - Budowa wiaty magazynowej - Donaborów - PPHU DOLMAR (1)
                19.2013 - Budowa budynku produkcyjno-usługowo-handlowego stolarni - Mroczeń - TOMIX Meble (1)
                20.2013 - Budowa czterech hal magazynowych branży meblowej z częścią handlową i biurowo-socjalną - DREWMIX i SOLIDEX (4)
                21.2013 - Budowa silosu stalowego na trociny wraz z filtrem, zespołu trzech suszarni kontenerowych oraz szczelnego zbiornika na (1)
                22.2013 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW - Polish Solar North sp. z o.o. (4)
                23.2013 - Wykonanie ziemnego zbiornika oczyszczonych ścieków opadowych - Łęka Mroczeńska - DREWMIX (1)
                24.2013 - Budowa sześciu hal magazynowych branży meblowej - Mroczeń, Baranów - Michał Albert (6)
            2012 (0)
                GP.6220.03.2012 Budowa parku elektrowni wiatrakowych w miejscowości Grębanin - WSB Parki Wiatrowe Sp. z o.o. (30)
                GP.6220.04.2012 Zmiana sposobu użytkowania budynków gosp. na zakład mechaniki pojazdowej w miejscowości Jankowy - Mirosław Kamiński (2)
                GP.6220.05.2012 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęka Mroczeńska (2)
                GP.6220.06.2012 Przebudowa ulic Kwiatowej i Słonecznej w miejscowości Słupia p. Kępnem (2)
                GP.6220.07.2012 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębanin (4)
                GP.6220.08.2012 Budowa hali produkcyjno-magazynowej klejarni w miejscowości Łęka Mroczeńska – P.P.H.U. „SOLIDEX” Sp. z o.o. (4)
                GP.6220.09.2012 Budowa magazynu wyrobów gotowych w miejscowości Łęka Mroczeńska - Fabryka Mebli „DREWMIX” (4)
                GP.6220.10.2012 Budowa sali gimnastycznej w Słupi p. Kępnem (2)
                GP.6220.11.2012 Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w miejscowościach Grębanin i Żurawiniec - DOMREL Sp. z o.o. (16)
                GP.6220.12.2012 Budowa budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Jankowy - Fabryka Mebli "WER-SAL" Kaczorowscy Sp. j. (3)
                GP.6220.13.2012 Budowa hali magazynowej wraz z dwiema drogami dojazdowymi w miejscowości Marianka Mroczeńska - P.W. "Stolarz - Lempert" Sp. j. (3)
                GP.6220.14.2012 Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej I0 o przepustowości Q=1600 m3/h dla Gminy Baranów (3)
            2011 (0)
                Przebudowa i montaż instalacji do wyrobu mebli - P.P.U.H. DOLMAR (2)
                Budowa farmy wiatrowej w miejscowościach Donaborów i Jankowy - ALPINE PRO 1 (5)
            2010 (0)
                Budowa budynku stolarsko-tapicerskiego - Justyna i Ryszard Pluta (3)
                Rozbudowa budynku stolarsko-tapicerskiego - Robert Poszwa (2)
                Budowa hali stolarsko-tapicerskiej - P.P.U.H. MiG (1)
                Budowa sortowni odpadów komunalnych w Donaborowie - P.P.U.H. PETER (2)
                Budowa 4 wiat stalowych składowo-postojowych - P.P.H.U. SOLIDEX (0)
                Przebudowa drogi powiatowej 5681P Grębanin-Mroczeń - Starostwo Powiatowe w Kępnie (2)
                Przebudowa skrzyżowań w ciągu ścieżki rowerowej Baranów ul. Przy Torach (3)
                Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mroczeń (1)
                Budowa hali produkcyjno-magazynowej w miejscowości Mroczeń - P.W. Stolarz Lempert (3)
                Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mroczeń-Borówno (1)
            2018 (0)
                01.2018 - Budowa instalacji kotłowej do termicznego przekształcania odpadów z płyt drewnopochodnych (5)
                04.2018 - Budowa hali produkcyjno - magazynowej z częścią socjalno- biurową, stacją trafo oraz portiernią (3)
                05.2018 - Przebudowa linii napowietrznej WN 110 kV relacji GPZ Kępno - GPZ Wieruszów o łącznej długości ok. 12 km, przez gminy: Baranów, Wieruszów" (4)
                06.2018 - Budowa drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń - Słupia pod Kępnem (3)
            2009 (0)
                Rozbudowa drogi krajowej nr 39 Baranów-Rychtal (3)
                Budowa drogi gminnej Grębanin-Kępno (3)
                Budowa obwodnicy Kępna - droga S11 (1)
                Budowa budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Jankowy - Meble ELMAR (1)
                Rozbudowa zakładu szklarskiego w miejscowości Słupia p. Kępnem - Artur Wylęga (1)
                Rozbudowa obiektu o część produkcyjną w miejscowości Jankowy - Leonard Braun (1)
                Rozbudowa z przebudową budynku gospodarczego na zakład stolarsko-tapicerski w miejscowości Słupia p. Kępnem- Mariusz Sadura (1)
            2008 (0)
                Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Jankowy, Słupia p. Kępnem, Donaborów (2)
                Modernizacja stacji uzdatniania wody w Grębaninie (2)
            2007 (0)
            2006 (0)
                Rozbudowa zakładu stolarskiego o halę produkcyjną (1)
            2018 (1)
                8. GDDKiA łącznik S11 (2)
                5. ENERGA - OPERATOR S.A (2)
                10. Elektrownia PV 17 Sp. z o.o. (3)
                11. Budowa dróg gminnych na os. Murator (4)
                14. Przebudowa drogi gminnej w Mariance Mroczeńskiej - etap II (3)
            2019 (9)
            2020 (0)
                2. Powiat Kępiński (3)
                4. MEBLE STOLAR Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (3)
                5. Z.P.H.U. ELTAP Leszek Dworak (6)
                6. Wołczańska Małgorzata Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe (3)
                7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BRIPI Brzozowski Paweł (5)
                8. EPLANT 26 Sp. z o.o. (4)
                9. STOLARZ-LEMPERT Spółka Komandytowa (6)
                10. STOLARZ-LEMPERT Spółka Komandytowa (6)
                11. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "HOJKA" Spółka Jawna (4)
            2021 (0)
                1. PPHU MEBLOHAND Leonard Braun (7)
                2. Inwestor Leszek Wieczorek (3)
                3. Fabryka Mebli "WER-SAL" Kaczorowscy Sp. J. (3)
                4. Wołczańska Małgorzata Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe (3)
                5. Meble Stolar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (4)
                6. HSG SUN Sp. Z O.O. (3)
                7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,PROSPERO" Zenon Rabiega (4)
                8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BRIPI Brzozowski Paweł (3)
                10. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ''KRYSPOL'' Krzysztof Skiba (4)
                9. Gmina Baranów (3)
            2022 (0)
                1. STOLARZ-LEMPERT Sp. k. (3)
                2. MIRJAN 24 Sp. z o.o. (6)
                3. Gmina Baranów (4)
                4. Leszek Wieczorek (3)
            2023 (0)
                1. KĘPNO FEB SP. Z O.O. SP. J. (3)
                3. MIRJAN 24 Sp. z o.o. (3)
                4. NIERUCHOMOŚCI JERCZYŃSKI Spółka komandytowa (3)
                5. Stolarz-Lempert Sp. k. (3)
                6. DREWMIX ALBERT Sp. k. (3)
                7. MIRJAN 24 Sp. z o.o. (3)
                8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (4)
                2. Firma PPUH "PETER" Ewa Peter (1)
            2024 (0)
                1. DREWMIX Albert Spółka komandytowa (2)
                2. Fabryka Mebli BENIX Kaczorowscy Sp. z o.o. (1)
                3. Stolarstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Leszek Skąpski (2)
                4. STRAADA Sp. z o.o. (1)
        Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów (2)
        Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku (1)
        Decyzje w sprawie wydania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (0)
            1. ,,PUCUŚ" Wiesław Musiała (2)
            2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,HOJKA" Spółka Jawna (2)
            3. ,,WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE" Sp. z o.o. (2)
            4. Usługi Hydrauliczne "TERMO-MAX" Jakub Jarczak (2)
            5. ZAKŁAD STOLARSKI MICHAŁ ALBERT (2)
            6. WC SERWIS POLSKA Sp. z o.o. (1)
            7. TOI TOI Polska Sp. z o.o. (1)
        Program Ochrony Środowiska dla Gminy Baranów (2)
        Wywóz nieczystości ciekłych (3)
    Punkt konsultacyjny AA (2)
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (1)
    Spis rolny 2010 (1)
    Łowiectwo (0)
        Szkody łowieckie (2)
        Plany polowań (7)
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Redakcja (1)
    Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (2)
    Rejestr placówek wsparcia dziennego (1)
    Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (6)
    Dostęp do informacji publicznej (0)
        Zarządzenie (1)
        Dostęp do informacji publicznej - prawo (1)
        Zasady dostępu do informacji publicznej (1)
        Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (1)
        Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - prawo (1)
        Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (1)
        Wykaz informacji udostępnianych na wniosek (0)
    Petycje (1)
        2016 (1)
            Petycja nr 1 (2)
            Petycja nr 2 (2)
            Petycja nr 3 (2)
            Petycja nr 4 (2)
            Petycja nr 5 (2)
        2017 (1)
            Petycja nr 1 (2)
            Petycja nr 2 (2)
            Petycja nr 3 (2)
            Petycja nr 4 (2)
        2018 (1)
            Petycja nr 1 (2)
            Petycja nr 2 (2)
        2019 (1)
            Petycja nr 1 (2)
            Petycja nr 2 (2)
            Petycja nr 3 (2)
            Petycja nr 4 (2)
            Petycja nr 5 (2)
        2020 (1)
            Petycja nr 1 (2)
            Petycja nr 2 (2)
            Petycjai nr 3 (2)
        2021 (2)
            Petycja Nr 1 (2)
            Petycja Nr 2 (2)
        2022 (1)
            Petycja Nr 1 (2)
            Petycja Nr 2 (2)
            Petycja Nr 3 (2)
            Petycja Nr 4 (2)
            Petycja Nr 5 (2)
        2023 (0)
            Petycja Nr 1 (2)
            Petycja Nr 2 (2)
        2024 (0)
            Petycja Nr 1 (2)
            Petycja Nr 2 (2)
            Petycja Nr 3 (2)
            Petycja Nr 4 (2)
            Petycja Nr 5 (2)
    Szkody w rolnictwie (2)
    Zgromadzenia (4)
    Centralny Rejestr Umów (1)
    Ochrona informacji (1)
    Nieodpłatna pomoc prawna (1)
    Powszechny Spis Rolny 2020 (2)
    Informacje o szczepieniach przeciwko COVID-19 (1)
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (3)
    Konsultacje społeczne (0)
        Zmiana rodzaju miejscowości (0)
            1. Lisiny (2)
            2. Justynka (2)
            3. Grębanin-Kolonia Pierwsza (2)
            4. Grębanin-Kolinia Druga (2)
            5. Lipka (2)
            6. Feliksów (2)
            7. Lipka (2)
        Nadanie nazwy ulicy (0)
            1. Mroczeń (4)
            2. Baranów (4)
            3. Mroczeń (5)
            4. Donaborów (2)
        Zmiana kodu pocztowego (0)
            1. Zmiana kodu pocztowego z "63-611" na "63-604" (1)
            2. Zmiana kodu pocztowego z "63-648" na "63-604" (1)
        Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1)
    Zarządzanie kryzysowe (0)
        Komunikaty (7)
            2022 (0)
            2023 (0)
        Informacje dla ludności (17)
    Zakup węgla przez Gminę Baranów (2)
    Zabytki (1)
        1. Aktualizacje Gminnej Ewidencji Zabytków (5)
        2. Ogłoszenia (2)
        3. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026 (1)

Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w miejscowościach Grębanin i Żurawiniec - DORMEL Sp. z o.o.

Kontrola Zarządcza
    Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy Baranów (1)
    Procedury (2)
    Cele Urzędu Gminy Baranów (0)
        Referat Finansowy (0)
            2017 (2)
            2018 (2)
            2019 (2)
            2020 (2)
            2021 (2)
            2022 (2)
            2023 (2)
        Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji (0)
            2017 (2)
            2018 (2)
            2019 (2)
            2020 (2)
            2021 (2)
            2022 (2)
            2023 (2)
            2024 (1)
        Referat Organizacyjny (0)
            2017 (2)
            2018 (2)
            2019 (2)
            2020 (2)
            2021 (2)
            2022 (2)
            2023 (2)
            2024 (1)
        Referat Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Promocji (0)
            2017 (2)
            2018 (2)
            2019 (2)
            2020 (2)
            2021 (2)
            2022 (2)
            2023 (2)
            2024 (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (0)
            2017 (2)
            2018 (2)
            2019 (2)
            2020 (2)
            2021 (2)
            2022 (2)
            2023 (2)
            2024 (1)

Audyt wewnętrzny
    Plan audytu (0)
        rok 2024 (1)
        rok 2023 (2)
        rok 2022 (2)
        rok 2021 (2)
        rok 2020 (2)
        rok 2019 (2)
        rok 2018 (2)
        rok 2017 (2)
    Zarządzenia (1)

Program Rewitalizacji
    Konsultacje społeczne (6)
    LPR Gminy Baranów na lata 2017 -2023 (1)

Raport o stanie zapewniania dostępności
    Gmina Baranów (23)

2022

Pliki dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Decyzje w sprawie wydania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i t

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij