Obecnie gmina Baranów należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych:

1. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych - www.wokiss.pl

2. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - www.gminyrp.pl

3. Stowarzyszenie Gmin Powiatu Kępińskiego

4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrota Wielkopolski" - www.wrota.info.pl