Symbol:
5143

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 38, 39 i 40 ustawy z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami)


Opłaty:
Trzy odpisy bez opłaty skarbowej.


Termin odpowiedzi:
W dniu dokonania zgłoszenia (ojciec lub matka dziecka)


Jednostka odpowiadająca:
USC

Tryb odwoławczy:
Brak


Uwagi:


Dokumenty
Dwa dowody osobiste,
Aktualny odpis aktu małżeństwa,
Odpis aktu zgonu (jeżeli matka dziecka jest wdową).,
Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona).,
Odpis aktu urodzenia (jeżeli matka dziecka jest panną).,