Symbol:


Wydział:


Podstawa prawna:
art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903); rozdział III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543) Uchwała nr XXX/300/2001 Rady Gminy w Baranowie z dn. 12 czerwca 2001 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz w sprawie zasad udzielania bonifikat.


Opłaty:


Termin odpowiedzi:
Do 150 dni.

Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s gospodarki gruntami i nieruchomościami


Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:
1. W wypadku, gdy dla nieruchomości brak jest założonej księgi wieczystej Wydział Mienia pisemnie informuje nabywcę, iż sprawa sprzedaży lokalu będzie załatwiona w późniejszym terminie.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta.


Dokumenty
  • Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy