Urząd Gminy w Baranowie informuje, że prowadzi Jawny rejestr zbiorów danych  osobowych ( na podstawie art.36a ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych –t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922) , który jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie ul. Rynek 21, 63-604 Baranów pok. 102.