Prowadzone rejestry:

1. Rejestr dla środków transportowych.
2. Rejest wymiaru podatku.

Prowadzone ewidencje:

1. Ewidencja działalności gospodarczej.