Urząd Gminy w Baranowie 

ul. Rynek 21

63-604 Baranów

 

Imię i Nazwisko Poczta elektroniczna Numer telefonu Numer faksu
Ilona Skiba ilona.skiba@baranow.pl 062 78 10 402 062 78 10 405
Anna Jańska gmina@baranow.pl 062 78 10 400 062 78 10 405
Informatyk informatyk@baranow.pl   062 78 10 405
Natalia Jamróz natalia.jamróz@baranow.pl 062 78 10 419 062 78 10 405
Iwona Głowik iwona.glowik@baranow.pl 062 78 10 411 062 78 10 405
Małgorzata Fras malgorzata.fras@baranow.pl 062 78 10 431 062 78 10 405
Agnieszka Pichlak agnieszka.pichlak@baranow.pl 062 78 10 410 062 78 10 405
Marta Parzonka-Adamska marta.parzonka-adamska@baranow.pl 062 78 10 430 062 78 10 405