Ewidencja Ludności:

1. Wykaz wydanych dowodów osobistych.
2. Rejestr wyborców.
3. Rejestr osób zameldowanych na pobyt stały.
4. Rejestr osób zameldowanych na pobyt czasowy.