Jeśli chcesz sprawdzić stan swojej sprawy w Urzędzie Gminy Baranów możesz skierować zapytanie podając informacje umożliwiające jej identyfikację np.imię i nazwisko, datę złożenia (wysłania) pisma do UG Baranów, temat (czego dotyczy) itp.

W tym celu należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres:

gmina@baranow.pl

W odpowiedzi otrzymasz informację zwrotną nt. etapu załatwiania Twojej sprawy, wydziału  lub komórki, do której została przekazana, itp.