Symbol:
5132

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 64-67 ustawy z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami).


Opłaty:
Nie pobiera się.


Termin odpowiedzi:
W dniu dokonania zgłoszenia.

Jednostka odpowiadająca:
kierownik USC

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Zgon osoby zgłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca tego zdarzenia, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
Termin biegnie od początku dnia następnego po dacie zgonu.
W przypadku, gdy zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, termin zgłoszenia zgonu ulega skróceniu - zgłoszenia należy dokonać w ciągu 24 godzin od stwierdzenia zgonu.
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
- małżonek lub dzieci zmarłego,
- najbliżsi krewni lub powinowaci,
- osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.Dokumenty
  • Karta zgonu wydana przez słuzbę zdrowia

  • Dowód osobisty osoby zmarłej

  • Książeczka wojskowa (mężczyźni do 50 roku życia)