Symbol:
6140

Wydział:


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.638)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 77, poz. 687)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1546 ze zmianami)


Opłaty:
• opłata skarbowa - 82 zł
Opłatę można wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Baranowie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy /konto w SBL Oddz. Baranów/: Gmina Baranów, ul. Rynek 21; 63-604 Baranów 63 8413 0000 0406 1311 2000 0002 z dopiskiem: "Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną"

Termin odpowiedzi:
Wydanie decyzji, po przeprowadzeniu wizji w miejscu utrzymywania psa (psów) – do 30 dni


Jednostka odpowiadająca:
Referat Organizacyjny

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.Uwagi:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne ( Dz. U. Nr 77 poz.687), wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy:
1) amerykański pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3) buldog amerykański;
4) dog argentyński;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6) tosa inu;
7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolian karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
I. Wniosek pisemny o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej. Wniosek w formie elektronicznej dostępny poniżej
II. Załączniki do wniosku
1) kserokopia dowodu osobistego właściciela
2) kserokopia rodowodu lub metryki psa
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego ewentualny sposób oznakowania psa (czip, tatuaż)
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie
5) dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Więcej informacji udziela:
Inspektor - Iwona Głowik
Pokój Nr 205
tel. (62) 78 10 411
e-mail: iwona.glowik@baranow.pl


Dokumenty