Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

1. Marszałek Ewa - Przewodnicząca

2. Wylęga Marta

3. Stasiowski Ryszard

4. Kurzawa Mieczysław

5. Urbańska Hanna - przedstawiciel Klubu Radnych "ZLUDŹMI I DLA LUDZI"