http://bip.baranow.pl/?a=6823

Rozstrzygnięciem Nadzorczym znak KN-I.4131.1.725.2020.10 z dnia 19.11.2020r. Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność w/w uchwały w całości ze względu na instotne naruszenie prawa.