W sprawie:
ustalenia szczególowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Data uchwały:
2020-10-19

Numer uchwały:
XXI/156/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2020r. poz. 7976; data ogłoszenia: 23.10.2020r.)

Rozstrzygnięciem Nadzorczym znak KN-I.4131.1.725.2020.10 z dnia 19.11.2020r. Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność w/w uchwały w całości ze względu na instotne naruszenie prawa.