Postępowanie, prowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 2 na dostawy pn.:

 

Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39

 

Jest prowadzone na stronie eZamówienia pod adresem:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e3ee6bf9-dfdb-460c-b041-48e0df58fcf1