W sprawie:
określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych

Data uchwały:
2024-06-26

Numer uchwały:
III/17/2024

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 6007; data ogłoszenia: 3.07.2024r.)