PRZEWODNICZĄCY:     Ryszard Stasiowski

WICEPRZEWODNICZĄCY:    Marek Majczyk 

CZŁONKOWIE:                         

1.  Florczak Magdalena

2. Haglauer Przemysław

3. Hutyra Justyna

4. Jerzyk Teresa

5. Łęgocki Franciszek

6. Małolepsza Renata

7. Marszałek Ewa

8. Możdżanowski Jan

9. Pawlak Jarosław

10. Stodolski Andrzej

11. Woźniakowska Elżbieta

12. Zarańska Karolina

 

śp. Kremer Marian - Postanowieniem Nr 954/2024 z dnia 8 lipca 2024r. Komisarz Wyborczy w Kaliszu II stweirdził wygaśnięćie mandatu z dniem 28.06.2024r.