Wójt Gminy Baranów realizując obowiązek wynikający z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. u. z 2023 r. poz. 2408) informuje o funkcjonującym w dniu wyborów samorządowych tj. 7 kwietnia 2024 r.,  na terenie Gminy Baranów  bezpłatnym transporcie pasażerskim dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania.

Transport odbywał się będzie busem Urzędu Gminy. W harmonogramie ujęte zostały dwa kursy: poranny i popołudniowy.