W sprawie:
przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Baranów na lata 2019-2022", za okres od 2021 do 2022 roku

Data uchwały:
2023-11-29

Numer uchwały:
XLIX/418/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2023-11-29