W sprawie:
uchwalenia "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BARANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024".

Data uchwały:
2023-11-29

Numer uchwały:
XLIX/415/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2023-11-29
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego znak NP-III.4121.1.681.2023.8 z dnia 3 stycznia 2024 roku orzekajace nieważność Uchwały Nr XLIX/415/2023