W sprawie:
zmiany uchwały nr XXII/171/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 04.12.2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Baranów w ramach pomocy de minimis

Data uchwały:
2023-11-29

Numer uchwały:
XLIX/414/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2023r. poz. 10985; data ogłoszenia 4.12.2023r.)