W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2023-2027

Data uchwały:
2023-11-29

Numer uchwały:
XLIX/413/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2023-11-29