Postępowanie, prowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 na dostawy pn.:

 

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

na drodze gminnej nr 852531P (ul. Jasna) i przecinającej ją drodze gminnej nr 859529P (ul. Przy Torach) w miejscowości Baranów i Mianowice”

 

Jest prowadzone na stronie e- zamówienia  pod adresem:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2c3600a7-839b-11ee-9aa3-96d3b4440790