W sprawie:
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data uchwały:
2023-09-27

Numer uchwały:
XLVII/403/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2023-09-27