W sprawie:
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2007 r.

Data uchwały:
2006-12-28

Numer uchwały:
III/13/2006

Podjęta przez:
Rada Gminy w Baranowie

Uchwała wchodzi w życie:
2006-12-28