W sprawie:
uchylenia uchwały Nr XXXVIII/228/2006 Rady Gminy Baranów z dnia 30.03.2006 r. i zmianach wprowadzonych uchwałą Nr XLIII/256/2006 z dnia 04.10.2006 r. w sprawie

Data uchwały:
2006-12-28

Numer uchwały:
III/10/2006

Podjęta przez:
Rada Gminy w Baranowie

Uchwała wchodzi w życie:
2006-12-28