W sprawie:
zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok


Data uchwały:
2006-12-28

Numer uchwały:
III/12/2006

Podjęta przez:
Rada Gminy w Baranowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2007 r.