W sprawie:
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Baranowie na rok 2007Data uchwały:
2006-12-28

Numer uchwały:
III/16/2006

Podjęta przez:
Rada Gminy w Baranowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, a mocą obowiązującą od dnia 01.01.2007 r.