W sprawie:
uchylenia uchwały Nr XL/238/2006 Rady Gminy w Baranowie z dnia 27 czerwca 2006 r.


Data uchwały:
2006-12-28

Numer uchwały:
III/18/2006

Podjęta przez:
Rada Gminy w Baranowie

Uchwała wchodzi w życie:
2006-12-28