W sprawie:
zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Baranowie na rok 2007


Data uchwały:
2006-12-28

Numer uchwały:
III/15/2006

Podjęta przez:
Rada Gminy w Baranowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, a mocą obowiązującą od dnia 01.01.2007 r.