W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007


Data uchwały:
2006-12-28

Numer uchwały:
III/14/2006

Podjęta przez:
Rada Gminy w Baranowie

Uchwała wchodzi w życie:
2006-12-28