W sprawie:
regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.

Data uchwały:
2006-12-28

Numer uchwały:
III/17/2006

Podjęta przez:
Rada Gminy w Baranowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego