W sprawie:
bniżenia ceny żyta przyjmowanej do podatku rolnego w 2007 r.
Data uchwały:
2006-12-04

Numer uchwały:
II/6/2006

Podjęta przez:
Rada Gminy w Baranowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. U. W. W. z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2007 r.