W sprawie:
stawek podatku od nieruchomości na 2007 rokData uchwały:
2006-12-04

Numer uchwały:
II/7/2006

Podjęta przez:
Rada Gminy w Baranowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. U. W. W. z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2007 r.