OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Baranów

z dnia 22 października 2006 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach

obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz.1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Baranowie, Rady Powiatu Kępińskiego  i  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego oraz w wyborach Wójta Gminy Baranów

 

Nr obwodu

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

2

3

1

Baranów

Przedszkole Publiczne

w Baranowie

 

2

Donaborów, Jankowy

Szkoła Podstawowa

w Donaborowie

 

3

Grębanin,

Szkoła Podstawowa

w Grębaninie

 

4

Mroczeń, Joanka

Gimnazjum

w Mroczeniu

 

5

Słupia pod Kępnem,

Szkoła Podstawowa

w Słupi pod Kępnem

 

6

Łęka Mroczeńska,

Marianka Mroczeńska,

Zurawiniec

 

Szkoła Podstawowa

w Łęce Mroczeńskiej

 

 

Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 12 listopada 2006 r. między godziną 6°° a 20°° bez przerwy.


Wójt
/-/  Jan Sarnowski