O B W I E S Z C Z E N I E

Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie

z dnia 14 października 2006 r.

 

Zgodnie z art. 108 ust. 1 – Ustawy z dnia 16 lipca 1998 – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw informuje się wyborców, że w Okręgu Nr 3 została zgłoszona tylko jedna lista kandydatów na radnych. Wobec powyższego przedłuża się termin zgłaszania list kandydatów na radnych do dnia 19.10.1006 do godz. 24 00.

 

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji

/ - / Roman Taborski