W sprawie:
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2022-11-17

Numer uchwały:
XXXIX/328/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2022r. poz. 8473; data ogłoszenia 25.11.2022r.)