W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2022-2027

Data uchwały:
2022-11-17

Numer uchwały:
XXXIX/327/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2022-11-17