W sprawie:
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działek nr 46, 47/4, 47/7 obręb Łęka Mroczeńska

Data uchwały:
2022-11-17

Numer uchwały:
XXXIX/323/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2022-11-17