W sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie z zasobów mienia komunalnego Gminy Baranów nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jankowy

Data uchwały:
2022-09-15

Numer uchwały:
XXXVII/306/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2022-09-15