W sprawie:
ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Baranów oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku

Data uchwały:
2022-08-18

Numer uchwały:
XXXVI/301/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2022r. poz. 6568; data ogł. 21.09.2022r.)