W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2021 rok

Data uchwały:
2022-06-14

Numer uchwały:
XXXV/286/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2022-06-14