Postępowanie, prowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.) w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 na dostawy pn.:

 

„Dostawa sprzętu komputerowego do Gminy Baranów w ramach programu –

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 

Jest prowadzone na stronie miniportalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4986f720-3d06-4e46-ab76-189c053764a0