W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mroczeń, Łęka Mroczeńska, Marianka Mroczeńska, Żurawiniec

Data uchwały:
2022-05-12

Numer uchwały:
XXXIV/284/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (DZ.U.Woj.Wlkp. z 2022r. poz. 3939; data ogłoszenia 19.05.2022r.)