Numer petycji: 4/2021

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Fundacja im. Nikoli Tesli

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych

Data złożenia:  21.12.2021 rok

Ustawowy termin na udzielenie odpowiedzi: Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach; 21.03.2022r.

Data odpowiedzi, informacja sposobie załatwienia sprawy: przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopinowania; rozpatrzona na XXXI sesji Rady Gminy Baranów w dniu 27.01.2022r.

odpowiedź: 28.01.2022r,; petycja nieuwzględniona