W sprawie:
ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym

Data uchwały:
2021-11-30

Numer uchwały:
XXIX/247/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2021-11-30