W sprawie:
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Słupia pod Kępnem

Data uchwały:
2021-09-14

Numer uchwały:
XXVII/229/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 7033; data ogł.: 22.09.2021r.)