W sprawie:
zmiany Uchwały Nr V/37/2019 Rady Gminy Baranów w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Baranów

Data uchwały:
2021-09-14

Numer uchwały:
XXVII/226/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 7032; data ogł.: 22.09.2021r.)