W sprawie:
zwolnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2021/2022

Data uchwały:
2021-09-14

Numer uchwały:
XXVII/224/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 7030; data ogł.: 22.09.2021r.)