W sprawie:
przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baranów na lata 2021 - 2025

Data uchwały:
2021-06-24

Numer uchwały:
XXVI/212/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 5646; data ogł.: 05.07.2021r.)